technika, techniki, technologie, tu i tam
niedziela, 21 czerwca 2009
Palikot szydzi jeno z Lecha Kaczyńskiego, a krzywdy mu nie czyni

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20090620_1732-450141.mp3
Saturday, Jun 20, 2009

Palikot szydzi jeno z Lecha Kaczyńskiego, a krzywdy mu nie czyni

Download this episode (9 min)   Palikot szydzi z dorobku naukowego Lecha Kaczyńskiego, bo młody Giertych który występuje publicznie w roli adwokata byłej żony Palikota nie umie albo i nie chce sprawdzić, czy firma zachodnia na Wyspach Dziewiczych, która udzielała Palikotowi pożyczek, miała w ogóle prawo do prowadzenia tego rodzaju działalności, jak udzielanie na Zachodzie pożyczek dla spłukanych w Polsce gości?

Sprawdzenie tych działań mających miejsce na granicy swawoli gospodarczej w Unii Europejskiej, przejrzenie transferów finansowych, ich zasadności oraz uwarunkowań, winno być w najbliższym czasie przedmiotem pracy międzynarodowych grup policyjnych zajmujących się ściganiem przestępczości zorganizowanej w Polsce po Magdalence oraz urzędów zajmujących się w różnych krajach z urzędu ściąganiem należności podatkowych od Ali takich jak Capone.

Nie wiadomo natomiast, dlaczego to Palikot dostając do łap dokumenty kompromitujące Kaczyńskiego, które mogła mu przecież tylko i wyłącznie ubecja podrzucić, decyduje się szydzić z prezydenta RP: "Koń jaki jest, każdy widzi!" .

Palikot miał niezwykle ułatwiony start w geszeftach a potem w polityce i są na to kwity. Urodzony w Biłgoraju 26.10.1964 roku dostał się na studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim a po studiach błyskawicznie karierował w geszeftach zmonopolowanych w całym kraju przez ubowców. Wiadomo, że Palikot dorobił się pierwszego miliona w bastionie Służby Bezpieczeństwa i żydokomunizmu, miasteczku Czeladź, sypialni Katowic, gdzie pod innym nazwiskiem mieszka do dziś dorosła córka Palikota. We wrześniu 2001 roku Janusz Palikot sprywatyzował sobie Polmos Lublin jako spółka Jabłonna, a potem Polmos zaczął zlecać Jabłonnie zadania doradcze i Jabłonna Palikota zarobiła na Polmosie Palikota w pierwszej połowie 2004 roku prawie 3 miliony złotych, a na zakup spirytusu ten sam Polmos Lublin wydał w tym samym czasie mniej, bo tylko 2,5 mln.

Dziennikarz śledczy Przemysław Cwikliński zauważył w tym czasie coś, czego nie dostrzegł jeszcze do dzisiaj żaden oficer śledczy w Polsce, którą Kaczyński z Wałęsą żydowskim targiem dobili z Kiszczakiem i Jaruzelskim w Magdalence. Przytoczmy w całości to spostrzeżenie:

9 kwietnia 2003 r. powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polmos Investment. Kapitał zakładowy pochodził z Jabłonnej S.A. i wynosił 5 mln zł. 11 kwietnia 2003 r. – w dwa dni po wpisaniu spółki Polmos Investment do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – powzięła ona strategiczną decyzję: wypłaciła na rzecz Pana Janusza Palikota kwotę 4 800 000 złotych.

Czy dużym błędem będzie stwierdzenie, pyta dziennikarz Przemysław Cwikliński, że Polmos Investment powstał tylko po to, aby wspomóc Palikota prawie całym kapitałem zakładowym?
Polmos dla Market Consulting. 28 stycznia 2004 r. doszło do podpisania umowy między Polmosem Lublin i spółką Market Consulting (Europe) Ltd z siedzibą w Londynie. Polmos zlecił angielskiej spółce wykonanie usług zmierzających do nabycia przez Polmos akcji stanowiących 80% kapitału zakładowego spółki produkującej napoje alkoholowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Tytułem zaliczki Market Consulting dostał 2 mln euro.

Z umowy wynika, że pieniądze te przepadają, jeśli londyńska spółka m.in. stanie się niewypłacalna lub zostanie ogłoszona jej upadłość. Kar umownych za niewywiązanie się z umowy nie przewidziano.

Sprawdziliśmy Market Consulting (Europe) Ltd, choć było to bardzo trudne, o spółce bowiem milczy prasa fachowa oraz nie ma o niej żadnych informacji w Internecie. Dowiedzieliśmy się, że londyńska spółka powstała w grudniu 2003 r., a więc na kilka tygodni przed otrzymaniem zaliczki z Polmosu.

Siedziba firmy zarządzającej spółką Market Consulting mieści się na Wyspach Dziewiczych – co to oznacza, wie każdy, kto ma pojęcie o przepływie kapitału do rajów podatkowych.

Na nasz rozum z Polmosu najzwyczajniej wyprowadzono 2 mln euro. Wystarczy teraz, żeby spółka londyńska ogłosiła upadłość (a ileż to roboty!) i Polmos Lublin straci bezpowrotnie niewąską sumkę.

Domyślności Czytelników pozostawimy odpowiedź na pytanie, kto tę sumkę zyska...

Na tym, że Palikot nie filozofuje, nie analizuje drobiazgowo podrzuconego mu przez kolegów kwitu na Kaczyńskiego, lecz tylko cieszy się jak zdrowy przygłup z puszczonego na salonach bąka, nie zyska kultura polityczna w Polsce.

Bo, co to np. znaczy, że Lech Kaczyński obronił doktorat w 1980 roku, kiedy był zaangażowany w całości i bez reszty w tworzenie 10-milionowego ruchu Solidarność, a nie w klepanie na pamięć magicznych zaklęć z filozofii marksistowskiej, z których to odpytywano naówczas przed obroną pracy doktorskiej chyba każdego kandydata nauk, a nie tylko tego, co zdobywał wiedzę z zakresu prawa pracy w PRL-u, czyli historii CRZZ i układów zbiorowych o pracę?

Co to znaczy np., że habilitację odnotował sobie naukowiec Lech Kaczyński w 1990 roku, kiedy w redakcji Tygodnika Solidarność miał jako Redaktor Naczelny tak wiele zajęć i kapusiów na głowie, że aż głowa boli? Wojciech Giełżyński, który w redakcji Tygodnika Solidarność szpiclował Kaczyńskiego, jako TW "Jerzy Stefański" (ale nie donosił na kolegów!), przyznał, że go szantażowano i zgodził się.

Nie wiadomo, czy Palikot jest dzisiaj przez kogokolwiek szantażowany tak samo jak Giżyński? Wiadomo, że mając kwity na Kaczyńskiego nie robi z nich użytku godnego magistra filozofii. Nie dokonuje eksplikacji tekstu dokumentu mówiącego przecież tak bardzo dużo sprzecznych rzeczy, demaskującego nie tylko naukową drogę Lecha Kaczyńskiego. Palikot nie krzywdzi swoim donosem Kaczyńskiego, nie popełnia też harakiri.

Palikot dowodzi tylko, że żyje sobie bardzo wygodnie w Polsce, którą Kaczyński z Wałęsą żydowskim targiem dobili z Kiszczakiem i Jaruzelskim w Magdalence.

Z Frankfurtu nad Menem mówił
Stan David Ligoń
http://ochaby.blox.pl/2009/06/Stan-David-Ligon-Palikot-szydzi-jeno-z-Lecha.html
http://exclusiv.blox.pl/2009/06/Polnisches-Kulturzentrum-eV-Kup-obraz-znanego-na.html
http://nono.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?286142

Posted by sowa at 5:32 PM |  MAKE A COMMENT

http://sowa.mypodcast.com/200906_archive.html

teatr jako przedmiot nauczania w Polsce, którą Kaczyński z Wałęsą żydowskim targiem dobili z Kiszczakiem w Magdalence

niedziela, 06 kwietnia 2008
Radni w Czeladzi porzucili pracę, żeby nie uchwalić składki na Powiat i zwalić się kupą w Będzinie na Radzie Powiatu

 domy żydowskie w Czeladzi,  bezpowrotnie zniszczone zabytki architektury drewnianej

Do Wojewody Sląskiego

pana Zygmunta Łukaszczyka

w nawiązaniu do mojego zapytania z czwartku, 27 marca 2008 r. dot.  m.in. podejrzenia o nepotyzm zastosowany przez burmistrza Czeladzi mgra Marka Mrozowskiego przy obsadzaniu stanowisk w Urzędzie Miasta Czeladź  bliskimi członkami jego rodziny

pragnę zapytać, czy Rada Miasta Czeladź zajmie się wreszcie kiedyś sprawą wniosku o repatriację do Ojczyzny mojej osoby i przyznania mi m.in. mieszkania w budynku komunalnym po byłym Szpitalu Psychiatrycznym, bo 27 marca 2008 cała ta Rada Miejska  przerwała sesję Rady Miejskiej w Czeladzi tylko po to, żeby nie przegłosować uchwały o przekazaniu środków finansowych do powiatu oraz by część członków czeladzkiej Rady Miejskiej mogła udać się tego samego dnia do powiatowego Będzina, żeby tam przerwać obrady Rady Powiatu tylko dlatego, że  z  Zarządu Powiatu zwolniono wcześniej z pracy koleżankę burmistrza mgra Mrozowskiego.

               Chciałbym też przy okazji poinformować Pana Wojewodę,

że w  poniedzialek, 02 lipca 2007  r.  wydawany przeze mnie magazyn internetowy, który postanowieniem Sądu w Katowicach wpisany został 31 sierpnia 2000 r. do rejestru dzienników i czasopism / Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 2000  zauważał:

Dintojra w Czeladzi, czyli Zamach na Demokrację dokonywany w stylu bandy
żydowskiej Urke Nachalnika uchodzi uwadze Wojewody Sląskiego dra
Tomasza Pietrzykowskiego, który jest chyba z urzędu zobowiązany do kontroli oraz informowania premiera i organów ścigania o bezprawiu i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu lokalnej demokracji.

Nie może bowiem być tak, że w Czeladzi burmistrz i Rada Miejska zajmuje
się tylko i wyłącznie handlem gruntami i lokalami oraz odsuwaniem ze stanowisk niepożądanych świadków, a nie oddano w Czeladzi po 1989 roku ani jednego mieszkania komunalnego do użytku (…)

Donat Lusk: Zamach na władzę i własność w Czeladzi            Download this episode (5 min)


http://sowa.mypodcast.com/200707_archive.html

Z najlepszymi wspomnieniami młodzieży szkolnej z miasta Zory, w którym Pan Wojewoda też kiedyś nauczał, a  którą to młodzież zachęcałem w 2000 roku m.in. do manifestowania odwagi obywatelskiej i twórczej aktywności w życiu publicznym łączę szczególne wyrazy szacunku. 

Gazeta Zorska zatytułowała notatkę na ten temat tych spotkań: „Młodzi bez kompleksów”. Podoba mi się ten tytuł. Serdecznie pozdrawiam.

 Stefan Kosiewski, 

azylant polityczny,  na emigracji w RFN od 15 grudnia 1982 roku

Frankfurt nad Menem

Senator Zbigniew Szaleniec, siedzi za urną biało-czerwoną z lewej  (Platforma Obywatelska RP) bezprawnie nadzoruje oddawanie głosów na sesji Rady Miasta Czeladź wywierając terror psychiczny na niezależnych Radnych.


28.03.2008

W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Miejskiej w Czeladzi. Podczas obrad doszło do przerwania sesji, a większość radnych udała się na posiedzenie Rady Powiatu, aby zaprotestować przeciwko odwołaniu członka zarządu Anny Horzelskiej-Matyji.

Sesja Rady Miejskiej
28.03.2008
W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Miejskiej w Czeladzi. Podczas obrad doszło do przerwania sesji, a większość radnych udała się na posiedzenie Rady Powiatu, aby zaprotestować przeciwko odwołaniu członka zarządu Anny Horzelskiej-Matyji.

Wśród ważnych spraw radni zdecydowali w ramach zmian w budżecie o przekazanie środków na projektowane obwodnicy ul. Piłsudskiego, budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Katowickiej, czy też Domu Ludowego przy ul. 21 Listopada.W wyniku odwołania członka zarządu radni nie przegłosowali uchwały o przekazaniu środków dla powiatu.Podjęto także decyzję o przekształceniu Przedszkolan nr 12 w żłobek miejski.Radni zapoznali się także z projektami, które zamierza złożyć Urząd Miasta do dofinansowania z środków unijnych.W czasie obrad dokonano także wyboru osób nagrodzonych Nagrodami Miasta - Anna Piech, Danuta Walczak oraz Danuta Kawka oraz Honorowym Obywatelstwem - ks. biskup Adam Śmigielski. Wnioskodawcy- Burmistrz Marek Mrozowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Sławomir uzasadnili wybór księdza biskupa Adama Śmigielskiego na Honorowego Obywatela Miasta w następujący sposób:"    Bp Adam Śmigielski przez blisko16 lat swej posługi kapłańskiej w naszej diecezji, był zawsze serdeczny i życzliwy naszemu miastu. Swą mądrością i wiedzą inspirował i wciąż inspiruje rzesze wiernych. Jego wizyty w naszym mieście zawsze spotykały się ogromnym entuzjazmem mieszkańców. Bp Adam Śmigielski jest osobą wyjątkową, która w niezwykły sposób potrafi dotrzeć do serc ludzkich, zagrzewając je wiarą, nadzieją i miłością do bliźnich. Wkład Jego Eminencji w promocje Zagłębie jest niepodważalny. Umieszczenie tak znamienitej osobistości w gronie Zasłużonych miastu Honorowych Obywateli będzie niewątpliwym zaszczytem dla nas mieszkańców Czeladzi."Sesja rady została przerwana, a jej kontynuacja nastąpi 3 kwietnia o godzinie 14.00.

Letzte Aktualisierung ( 28.03.2008 )   http://www.czeladz.pl/content/view/1238 

http://sowa.beeplog.de/17379_172732.htm

Link    16:56, kultur , Żory
| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Tagi
www.flickr.com
stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset