technika, techniki, technologie, tu i tam
piątek, 13 lipca 2012
Kandydat na Prezesa PSL Janusz Piechociński chce przekształcić partię w nowoczesne, polityczne Centrum